Preklady ∙ Tlmočenie ∙ Jazykové služby
Čeština ‒ Nemčina ‒ Slovenčina

Lenka Sieber

štátom splnomocnená prekladateľka a
tlmočníčka, súdna prekladateľka a
tlmočníčka čestiny a slovenčiny
pri Vrchnom zemskom súde v Düsseldorfe, Severné Porýnie-Vestfálsko

Na cestách s cudzími jazykmi

Čeština a slovenčina sú mojimi materinskými jazykmi a taktiež mojimi pracovnými jazykmi. Znamenajú svet, v ktorom sa pohybujem: prekladám, tlmočím, lektorujem, opravujem, telefonujem, konzultujem, a to všetko trojjazyčne – po nemecky, po česky a po slovensky. Moje jazykové znalosti mi zároveň umožňujú rôznorodú existenciu prekladateľky a tlmočníčky: preklady technickej dokumentácie a právnych textov, preklady úradných listín, tlmočenie pre firmy, v súdnych sieňach a na veľtrhoch, v konferenčných kabínach pre európske rady zamestnancov, vo výrobných podnikoch alebo prácu sprievodkyne. Vďaka kultúrnemu prostrediu troch národností a rôznorodým odborným oblastiam som získala cenné vedomosti a jazykové kompetencie, ktoré vám rada ponúknem.

Preklady do nemčiny, slovenčiny a češtiny

Preklady – to sú cesty za kvalitou jazyka

Vďaka svojim takzvaným „malým jazykom“ češtine a slovenčine sa ako prekladateľka pohybujem v najrôznejších tematických oblastiach. Mojimi hlavnými pracovnými oblasťami pritom sú:

● technické preklady

● právne preklady

● preklady v oblasti personalistiky

● preklady v oblasti cestovného ruchu

● technické preklady

● právne preklady

● preklady v oblasti personalistiky

● preklady v oblasti cestovného ruchu

Pre technické preklady platia špecifické požiadavky, ktoré vďaka svojmu odbornému vzdelaniu v oblasti kvality technických prekladov môžem pri svojej práci uplatniť. Ako súdna prekladateľka potvrdzujem správnosť a úplnosť prekladov úradných dokumentov z češtiny a slovenčiny do nemčiny a tiež obrátene.
Vo svojej prekladateľskej praxi využívam výhody prekladateľského softvéru. Ten mi umožňuje dôsledné uplatňovanie zákazníckej terminológie, jednotné používanie odborných výrazov napríklad pri nových prekladoch a rýchle vyhľadávanie termínov podľa tematického zamerania.

Vašu technickú alebo obchodnú dokumentáciu, pracovné zmluvy alebo vysvedčenia rada preložím a pre úradné účely preklad potvrdím. Neváhajte využiť moje kompetentné jazykové služby, ak sa chystáte obchodne alebo súkromne do nemecky hovoriacich krajín.

Tematické oblasti

Vďaka mojej dlhoročnej prekladateľskej praxi je môj tematický zoznam veľmi rozsiahly.. Pohybujem sa v automobilovom priemysle vrátane riešení pre elektromobily, zaoberám sa komplexnými výrobnými zariadeniami tlačiarní, veľkopekární alebo elektrární, vyznám sa vo výrobných linkách, priemyselnom náradí a tiež v riadiacej technike. Na webových stránkach osvetľovacej techniky, výrobcov výťahov alebo športových prístrojov, online tlačiarní, sanitárnych výrobkov alebo poskytovateľov turistických služieb som ako doma. Vždy rada vyhotovím preklady v oblasti zmlúv, obžalúvacích spisov, reklamných textov, školiacich podkladov alebo dotazníkov pre zamestnancov.

„Moja prekladateľská špecializácia – to sú moje pracovné jazyky nemčina, slovenčina a čeština.“

Tlmočenie do nemčiny, slovenčiny a češtiny
Tlmočníčka so zbaleným kufrom

Tlmočiť, to znamená jazykovo prepájať a starať sa o to, aby ste porozumeli aj nemčine. Často bývam na cestách do firiem, výrobných pobočiek, veľtržných hál, hotelov alebo konferenčných kabín. Ako tlmočníčka som už pracovala v kanceláriách notárov, v súdnych sieňach, vo väzniciach, na lodiach počas plavby po Rýne, na stavbách a na úradoch, vo veľkoskladoch, v poštovom centre, v nemocniciach. Tlmočila som tiež počas cesty v zákazníkovom osobnom vozidle, pri televíznom natáčaní, na horských túrach, vo vyšetrovacej cele, pri rekonštrukcii na mieste činu …

Cestovanie kultúrnymi zvyklosťami a jazykovými oblasťami

Moje pracovné podmienky bývajú veľmi rôznorodé, požiadavky na moju prácu ale zostávajú rovnaké: tlmočím pre vás a vašich obchodných partnerov a sprostredkovávam tak obsah a význam hovoreného slova. Pritom dbám na zvyky a hodnoty daného jazykového a kultúrneho prostredia.

— Tlmočenie pre firemných zákazníkov
— Tlmočenie pre súdy, právnikov, úrady, inštitúcie
— Tlmočenie pre súkromné osoby
— Simultánne tlmočenie (súbežné, konferenčné, kabínkové)
— Konzekutívne tlmočenie (následné, obchodné, pri školení, na úradoch)

Pri obchodných stretnutiach, školeniach a vzdelávacích podujatiach, pri návštevách veľtrhov alebo firiem obchodných partnerov alebo pri rodinných stretnutiach – využite moje jazykové služby a vaši partneri vám zaručene porozumejú.

„Sprostredkovať porozumenie rôznych národností – túto výzvu veľmi rada prijímam.“

Kto je Lenka Sieber, LESICZECH

Moja cesta životom vedie západným smerom. Narodila som sa v slovenských Košiciach, vyrástla som dvojjazyčne v moravskej Ostrave a vyštudovala tam ekonómiu, od roku 1987 žijem v Nemecku neďaleko Düsseldorfu. Profesijne som prešla odvetvím strojárstva, cestovného ruchu, zdravotníctva a telekomunikácií, skôr ako som sa definitívne rozhodla pre jazykové služby.

Profesijný životopis

 • Prekladateľka a tlmočníčka nemčiny, češtiny a slovenčiny, od r. 2004 vedľajšia pracovná činnosť a od r. 2012 na voľnej nohe (SZČO)
 • Ďalšie profesijné skúsenosti: kouč, asistentka v kontrolingu (strojárstvo), asistentka vedenia podniku (cestovný ruch), asistentka oddelenia predaja a podnikovej rady zamestnancov (telekomunikácie), sprievodkyňa, inžinierka ekonómie (Vysoká škola banská, Ekonomická fakulta, ukončená v  r. 1986)
 • Súdna prekladateľka a tlmočníčka slovenčiny od r. 2019 (Vrchný zemský súd v Düsseldorfe)
 • Referentka ďalšieho vzdelávania, čestný úrad v profesijnom združení BDÜ NRW e.V. v rokoch 2013 – 2019
 • Jazyková skúška zo slovenčiny r. 2019 (Univerzita Komenského v Bratislave)
 • Členka profesijného združenia prekladateľov a tlmočníkov JTP Praha od r. 2014
 • Docentka češtiny v rokoch 2012 – 2014 (Univerzita Heinricha Heineho v Düsseldorfe)
 • Odborné školenie právnej nemčiny Summer School Rechtsprache  r. 2013 (BDÜ NRW e. V. v Kolíne n. R.)
 • Odborné školenie v oblasti kvality technických prekladov r. 2010 (TermNet vo Viedni)
 • Členka nemeckého profesijného združenia prekladateľov a tlmočníkov BDÜ NRW e. V. od r. 2008
 • Súdna prekladateľka a tlmočníčka češtiny od r. 2005 (Vrchný zemský súd v Düsseldorfe)
 • Docentka slovenčiny r. 2004 (škola pre vzdelávanie dospelých VHS v Remscheide)
 • Štátom splnomocnená prekladateľka a tlmočníčka češtiny od r. 1995 (Obchodná a priemyselná komora v Düsseldorfe)
 • Jazyková skúška z nemčiny r. 1986 (Štátna jazyková škola v Ostrave)

LESICZECH – jazykolam pre nemecky hovoriacich

LESICZECH je Lenka Sieber, Češka slovenského pôvodu. Moje „lesíčkové“ logo symbolizuje moju rodnú krajinu s jej krásnou prírodou a súčasne moje tri pracovné jazyky – nemčinu, češtinu a slovenčinu.

Porekadlo „Zmena je život“ je mojím životným mottom, pretože sa teším z nových výziev. Mnohostrannosť a nároky kladené na moju prácu prekladateľky a tlmočníčky ma veľmi uspokojujú. Profesijne som už dorazila do svojho cieľa.

Preklady a tlmočenie do nemčiny, slovenčiny a češtiny

Lenka Sieber

štátom splnomocnená prekladateľka a tlmočníčka,
súdna prekladateľka a tlmočníčka češtiny a slovenčiny pri Vrchnom zemskom súde v Düsseldorfe
členstvo v BDÜ NRW e.V. a JTP Praha

KONTAKT NA DOPYTY:
Telefon: +49 (0)211 38 73 14 18
Mobil:  +49 (0)173 299 55 22
E-mail: info[at]lesiczech.de
Internet: www.lesiczech.de

ADRESA NA ZASIELANIE DOKUMENTOV:
Lenka Sieber LESICZECH Übersetzungen und Dolmetschen
NOVÁ ADRESA: Am Haferkamp 34, 40589 Düsseldorf, Deutschland

Súkromní zákazníci: Posielajte svoje originálne dokumenty iba vtedy, ak je to nutné, a vždy doporučene. S vašimi informáciami zaobchádzam dôverne a v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov.

Obchodní zákazníci: Platia Všeobecné obchodné podmienky (nemecká verzia) Lenky Sieber, LESICZECH Preklady Tlmočenie Jazykové služby.

Tiráž a Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

 

Top