Překlady ∙ Tlumočení ∙ Jazykové služby
Čeština ‒ Němčina ‒ Slovenština

Lenka Sieber

státně uznávaná překladatelka a tlumočnice,
zmocněná překladatelka a místopřísežná
tlumočnice češtiny a slovenštiny
u Vrchního zemského soudu v Düsseldorfu,
Severní Porýní – Vestfálsko, Německo

Na cestách s cizími jazyky

Čeština a slovenština jsou mé mateřské jazyky a také mé jazyky pracovní. Znamenají svět, ve kterém se pohybuji: překládám, tlumočím, lektoruji, opravuji, telefonuji, konzultuji a to vše trojjazyčně – německy, česky a slovensky. Mé jazykové znalosti mi zároveň umožňují mnohostrannou existenci překladatelky a tlumočnice: překlady technické dokumentace a právních textů, překlady úředních listin, tlumočení pro firmy, v soudních síních a na veletrzích, v konferenčních kabinách pro evropské rady zaměstnanců, ve výrobních podnicích nebo v rámci průvodcovství. Díky kulturnímu prostředí tří národností a různorodým profesním oblastem jsem získala cenné vědomosti a jazykové kompetence, které vám s radostí poskytnu.

Překlady – to jsou cesty za kvalitou jazyka

Díky svým takzvaným „malým jazykům“ češtině a slovenštině se coby překladatelka pohybuji v nejrůznějších tematických oblastech. Mými hlavními pracovními oblastmi jsou přitom:

● technické překlady

● právní překlady

● překlady
v oblasti personalistiky

● překlady
v oblasti cestovního ruchu

● technické překlady

● právní překlady

● překlady v oblasti personalistiky

● překlady v oblasti cestovního ruchu

Pro technické překlady platí specifické požadavky, které díky svému odbornému vzdělání v oblasti kvality technických překladů mohu při své práci uplatnit. Jako soudní překladatelka potvrzuji správnost a úplnost překladů úředních dokumentů z češtiny a slovenštiny do němčiny i opačně.
Ve své překladatelské praxi využívám výhod překladatelského softwaru. Ten mi umožňuje důsledné uplatňování zákaznické terminologie, jednotné používání odborných výrazů například u nových překladů a rychlé vyhledávání termínů podle tematického zaměření.
Vaši technickou či obchodní dokumentaci, pracovní smlouvy nebo vysvědčení ráda přeložím a pro úřední účely překlad i potvrdím. Neváhejte využít mé kompetentní jazykové služby, chystáte-li se obchodně či soukromě do německy mluvících zemí.

Tematické oblasti

Moje dlouholetá překladatelská praxe by již naplnila rozsáhlý tematický seznam. Pohybuji se v automobilovém průmyslu včetně elektromobilních řešení, zabývám se komplexními výrobními zařízeními tiskáren, velkopekáren nebo elektráren, vyznám se ve výrobních linkách, průmyslovém nářadí i řídící technice. Na webových stránkách osvětlovací techniky, výrobců výtahů či sportovních přístrojů, online tiskáren, sanitárních výrobků i poskytovatelů turistických služeb jsem jako doma. Vždy se ráda ujmu překladu v oblasti smluv, obžalovacích spisů, reklamních textů, školících podkladů či dotazníků pro zaměstnance.

„Má překladatelská specializace – to jsou moje pracovní jazyky němčina, čeština a slovenština.“

Tlumočení česky a německy
Tlumočnice se sbaleným kufrem

Tlumočit, to znamená jazykově propojovat a starat se o to, abyste porozuměli i němčině. Často bývám na cestách do firem, výrobních poboček, veletržních hal, hotelů nebo konferenčních kabin. Jako tlumočnice už jsem pracovala v kancelářích notářů, v soudních síních i ve věznicích, na lodích při plavbě po Rýnu, na stavbách i na úřadech, ve velkoskladech, v poštovním centru, v nemocnicích. Tlumočila jsem ale také cestou v zákazníkově osobním voze, při televizním natáčení, na horských túrách, ve vyšetřovací cele, při rekonstrukci na místě činu …

Cestování kulturními zvyklostmi a jazykovými oblastmi

Mé pracovní podmínky bývají velmi různorodé, požadavky na mou práci však zůstávají stejné: Tlumočím pro vás a vaše protějšky a zprostředkovávám tak obsah a význam řečeného slova. Přitom dbám na zvyky a hodnoty daného jazykového a kulturního prostředí.

— Tlumočení pro firemní zákazníky
— Tlumočení pro soudy, právníky, úřady, instituce
— Tlumočení pro soukromé osoby
— Simultání tlumočení (současné, konferenční, kabinové, šušotáž)
— Konsekutivní tlumočení (doprovodné, obchodní, při školení, na úřadech, u lékaře)

Při obchodních jednáních, na školení a vzdělávacích akcích, při návštěvách veletrhů či obchodních partnerů nebo na rodinných akcích – využijte mých jazykových služeb a vaši partneři vám zaručeně porozumí.

„Zprostředkovat porozumění různých národností – tuto výzvu velmi ráda přijímám.“

Kdo je Lenka Sieber, LESICZECH

Má cesta životem vede západním směrem. Narodila jsem se v slovenských Košicích, vyrostla jsem dvoujazyčně v moravské Ostravě a vystudovala tam ekonomii, od roku 1987 žiji v Německu poblíž Düsseldorfu. Profesně jsem prošla odvětvím strojírenství, cestovního ruchu, zdravotnictví a telekomunikací, než jsem se definitivně rozhodla pro jazykové služby.

Profesní životopis

 • Překladatelka a tlumočnice němčiny, češtiny a slovenštiny, od r. 2004 vedlejší pracovní činnost a od 2012 na volné noze (OSVČ)
 • Další profesní zkušenosti: kouč, asistentka v controlingu (strojírenství), asistentka vedení podniku (cestovní ruch), asistentka prodejního oddělení a podnikové rady zaměstnanců (telekomunikace), průvodkyně, inženýrka ekonomie (Vysoká škola báňská, ekonomická fakulta, zakončení v r. 1986)
 • Soudní překladatelka a tlumočnice slovenštiny od r. 2019 (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu)
 • Referentka dalšího vzdělávání, čestný úřad v profesním sdružení BDÜ NRW e.V. v letech 2013 – 2019
 • Jazyková zkouška ze slovenštiny r. 2019 (Univerzita Komenského v Bratislavě)
 • Členka profesního sdružení překladatelů a tlumočníků JTP Praha od r. 2014
 • Docentka češtiny v letech 2012 – 2014 (Univerzita Heinricha Heineho v Düsseldorfu)
 • Odborné školení právní němčiny Summer School Rechtsprache  r. 2013 (BDÜ NRW e.V. v Kolíně n. R.)
 • Odborné školení v oblasti kvality technických překladů r. 2010 (TermNet ve Vídni)
 • Členka německého profesního sdružení překladatelů a tlumočníků BDÜ od r. 2008
 • Soudní překladatelka a tlumočnice češtiny od r. 2005 (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu)
 • Docentka slovenštiny r. 2004 (Škola pro vzdělávání dospělých VHS v Remscheidu)
 • Státně uznávaná překladatelka a tlumočnice češtiny od r. 1995 (Obchodní a průmyslová komora v Düsseldorfu)
 • Jazyková zkouška z němčiny r. 1986 (státní jazyková škola v Ostravě)

LESICZECH – jazykolam pro německy mluvící

LESICZECH je Lenka Sieber, Češka slovenského původu. Mé „lesíčkové“ logo symbolizuje mou rodnou zemi s její krásnou přírodou a současně mé tři pracovní jazyky – němčinu, češtinu a slovenštinu.

Rčení „Změna je život“ je mým životním motem, neboť vždy vítám nové výzvy. Mnohostrannost a nároky kladené na mou práci překladatelky a tlumočnice mě velmi uspokojují. Profesně jsem již dorazila do svého cíle.

Překlady, tlumočení, jazykové služby v češtině, němčině a slovenštině

Lenka Sieber

státně uznávaná překladatelka a tlumočnice,
zmocněná překladatelka a místopřísežná
tlumočnice češtiny a slovenštiny
u Vrchního zemského soudu v Düsseldorfu,
Severní Porýní – Vestfálsko, Německo
členství v BDÜ NRW e.V. a JTP Praha

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Telefon: +49 (0)211 38 73 14 18
Mobil:  +49 (0)173 299 55 22
E-mail: info[at]lesiczech.de
Internet: www.lesiczech.de

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ:
Lenka Sieber LESICZECH Übersetzungen und Dolmetschen
NOVÁ ADRESA: Am Haferkamp 34, 40589 Düsseldorf, Deutschland

Soukromí zákazníci: Zasíláte-li své osobní doklady na přeložení v originále poštou, odesílejte je pouze doporučeně na výše uvedenou adresu. S Vašimi osobními údaji samozřejmě zacházím důvěrně a ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů.

Obchodní zákazníci: Platí Obchodní podmínky (německá verze) Lenky Sieber, LESICZECH Übersetzungen, Dolmetschen, Sprachleistungen.

Impresum a ochrana osobních údajů.

 

 

Top